Kunskapstest Komvux/SFI

Kunskapstest inför studier inom SFI, grundläggande och gymnasial nivå inom Komvux

Vi erbjuder kunskapstest i engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk och SFI. Testen är datorbaserade och testresultatet redovisas i en testprofil tillsammans med en rekommenderad startnivå.

Test

Engelska
Testet i engelska ger startnivåer från grundläggande engelska till och med Engelska 7. I en testprofil redovisas färdigheter vad gäller läsförståelse, hörförståelse, skriftlig produktion och det talade språket. Utifrån testprofilen och ett samtal med testtagaren sätts en rekommenderad startnivå inför studier i ämnet.

Matematik
Testet i matematik ger startnivåer från grundläggande matematik till och med Matematik 4. I en testprofil redovisas nivåer inom aritmetik, algebra och funktioner, geometri samt statistik och sannolikhetslära. På de högre nivåerna även inom exponentialfunktioner, differential – och integralkalkyl samt trigonometri.

Svenska
Testet i svenska ger startnivåer från grundläggande svenska till och med Svenska 3. I en testprofil redovisas färdigheter vad gäller läsförståelse och skriftlig produktion. Utifrån testprofilen och ett samtal med testtagaren sätts en rekommenderad startnivå inför studier i ämnet.

Svenska som andraspråk
Testet i svenska som andraspråk ger startnivåer från grundläggande till och med Svenska som andraspråk 3. I en testprofil redovisas färdigheter vad gäller läsförståelse, hörförståelse, skriftlig produktion och det talade språket. Utifrån testprofilen och ett samtal med testtagaren sätts en rekommenderad startnivå inför studier i ämnet.

SFI

Test inom SFI ger startnivåer från SFI B till och med SFI D. I en testprofil redovisas färdigheter vad gäller läsförståelse, skriftlig produktion och muntlig produktion och interaktion. Utifrån testprofilen och ett samtal med testtagaren sätts en rekommenderad startnivå inför studier inom SFI.

Testresultatets användningsområden

 • Behörighetsgivande inför studier inom Komvux/SFI
 • Nivåbestämning inför yrkesutbildning
 • Nivåbestämning efter ej avslutad SFI och/eller självstudier
 • Som en del av validering eller särskild prövning
 • Nivåbestämning i skarven mellan gymnasieskola och Komvux
 • Nivåbestämning inför exempelvis fortbildning

Målgrupper

 • Den som vill påbörja studier och inte har betyg i ämnet
 • Den som vill påbörja en yrkesutbildning och inte har den formella behörighet som krävs för utbildningen
 • Den som har ofullständiga betyg från grundskola och/eller gymnasieskola
 • Den som vill pröva sin nivå i ämnet efter studier i annat land, exempelvis engelska eller matematik
 • Den som vill pröva sin nivå efter självstudier
 • Den som vill pröva sin nivå efter studier i ämnet inom annan skolform som exempelvis efter folkhögskolestudier
 • Den som vill fortbilda sig inom sitt yrke, exempelvis inom vården

Vinster med testsystemet

 • Lättare att göra upp en studieplan. Att utgå från en aktuell nivå i det ämne som ska studeras kan ge färre misslyckanden för den studerande.
 • Kortare studietid. Aktuell nivå i testat ämne kan ge kortare väg mot slutmålet. Exempelvis test efter självstudier eller studier inom annan skolform.
 • Lättare att individanpassa undervisningen efter test. Testresultatet visar styrkor och svagheter i testat ämne.
 • En statistikfunktion där allt runt testen lagras.
 • Överföring av testresultat till intagningssystem och utskick av testresultat per mail.

Kvalitetssäkring

Testen utprovas och kvalitetssäkras kontinuerligt. Kvalitetssäkring har gjorts där resultat från studier i ämnet jämförts med erhållen behörighetsnivå från test. De delar som ingår i testen har kvalitetssäkrats genom att utprovas, revideras och omarbetas.

Så fungerar testet

Se exempel på våra test »

Ladda ner presentation

Presentation av testsystemet (pdf) »