Digitala kunskapstest

För skola och arbetsliv

Språktest i svenska och engelska

Systemet innehåller test i svenska som andraspråk, svenska, SFI och engelska. En kombination av läsförståelse, hörförståelse och skrivuppgift ger en säker grund för bedömning av språklig nivå. Våra erfarna distanspedagoger lämnar rekommendation senast dagen efter genomfört test.

Matematik- och naturvetenskapstest

Matematiktestet visar nivåer från nybörjare till och med Matematik 4. Naturvetenskapstestet innehåller kemi, biologi och fysik från grundskolenivå upp till gymnasial nivå. Både matematik- och naturvetenskapstesten är helt självrättande.

Kunskapstest

Testen används inom Komvux, SFI och Gymnasium samt i arbetslivet, t ex vid rekrytering eller kartläggning av språkkunskaper inom företaget. Testen vidareutvecklas och genomgår kontinuerlig kvalitetsgranskning för att ge ett tillförlitligt resultat.

KArtläggning

Nivåtesten ger stöd i kartläggning av kunskapsnivå och hjälp i samband med studievägledning, antagning och urvalsprocesser.

distansbedömning

Våra distanspedagoger bedömer skriven text och lämnar rekommendation om startnivå inför antagning till studier. Vi gör en neutral och likvärdig bedömning. Bedömning av våra erfarna pedagoger ger ett testresultat av hög kvalitet.

Behöver ni ett verktyg för att digitalisera era kunskapstest? Vi hjälper gärna till!

kontakta oss!

Vi svarar inom 24 tim

Har du tankar och frågor kring hur våra test kan vara till hjälp i din organisation? Tveka inte att kontakta oss!

Educateit fungerar väldigt bra för nivåplacering. De som gör proven där hamnar oftast helt rätt!


Erika Malmkvist, Vuxenutbildningen i Trelleborg