KOMVUX | SFI | GYMNASIUM

Digitala kunskapstest

Språktest i svenska och engelska

Systemet innehåller test i Svenska som andraspråk, Svenska, SFI och Engelska. En kombination av läsförståelse, hörförståelse och skrivuppgift ger en säker grund för bedömning av språklig nivå. Våra erfarna distanspedagoger lämnar rekommendation senast dagen efter genomfört test.

Matematik- och naturvetenskapstest

Våra matematik- och naturvetenskapstest är helt självrättande. Matematiktestet visar nivåer från nybörjare till och med Matematik 4. Naturvetenskapstestet innehåller kemi, biologi och fysik från grundskolenivå upp till gymnasial nivå.

Kunskapstest

Testen är utvecklade för Komvux, SFI och Gymnasium, men kan även användas i företag vid t ex rekrytering. Testen vidareutvecklas och genomgår kontinuerlig kvalitetsgranskning för att ge ett tillförlitligt resultat.

KArtläggning

Nivåtesten ger stöd i kartläggning av elevens kunskapsnivå. Hjälp i studievägledning och antagningsprocessen.

distansbedömning

Våra distanspedagoger bedömer skriven text och lämnar rekommendation om startnivå inför antagning till studier. Vi gör en neutral och likvärdig bedömning.

kontakta oss!

Vi svarar inom 24 tim

Har du tankar och frågor kring hur våra test kan vara till hjälp i din organisation? Tveka inte att kontakta oss!

Educateit fungerar väldigt bra för nivåplacering. De som gör proven där hamnar oftast helt rätt!


Erika Malmkvist, Vuxenutbildningen i Trelleborg