komvux | sfi | Gymnasium

Digitala kunskapstest med distansbedömning

Kunskapstest

Systemet innehåller språktest och matematiktest. Nivåtesten utprovas och vidareutvecklas kontinuerligt för att ge ett tillförlitligt resultat.

KArtläggning

Testen ger stöd i kartläggning av elevens kunskapsnivå. Hjälp i studievägledning och antagningsprocessen.

distansbedömning

Våra distanspedagoger bedömer skriven text och lämnar rekommendation om startnivå inför antagning till studier. Vi gör en neutral och likvärdig bedömning.

Språk, matematik och Naturvetenskap

Matematik | Svenska som andraspråk | SFI | SVENSKA | Engelska | Naturvetenskap

kontakta oss!

Vi svarar inom 24 tim

Har du tankar och frågor kring hur våra test kan vara till hjälp i din organisation? Tveka inte att kontakta oss!

Educaiteit fungerar väldigt bra för nivåplacering. De som gör proven där hamnar oftast helt rätt!


Erika Malmkvist, Vuxenutbildningen i Trelleborg