Kunskapstest

Våra test mäter reella kunskaper, oavsett betyg, vilket leder till ökande möjligheter för individen i både utbildning och arbete. Testen är enkla att genomföra och ni har det slutgiltiga resultatet inom 24 timmar.


Hos oss bedöms människor av människor.

Testen görs på dator och rättas delvis automatiskt, men ibland är det bra att datorn inte gör hela jobbet. Våra pedagoger finns alltid med och hjälper er att få en korrekt, neutral och likvärdig bedömning.


VÅRA TEST

Nivåtest inför vuxenutbildning, SFI och yrkeshögskola

Ger startnivå och behörighet till kurser enligt skolverkets riktlinjer.

Svenska

Engelska

Nivåtest inför gymnasiestudier, IM, språkintroduktion

Ger startnivå och behörighet till kurser enligt skolverkets riktlinjer.

Nivåtest inför arbete

Ger en allmän språknivå samt visar färdigheter inom kommunikation och muntlig förmåga. Testprofil ges enligt europarådets nivåskala GERS/CEFR.

Nivåtest vid rekrytering till vård och omsorgsyrken

Ger en allmän språknivå samt visar färdigheter inom kommunikation och muntlig förmåga med inriktning mot vård-/omsorg. Testprofil ges enligt europarådets nivåskala GERS/CEFR.

Nivåtest vid rekrytering till kundtjänst

Ger en allmän språknivå samt visar färdigheter inom kommunikation, skrivhastighet och muntlig förmåga. Testprofil ges enligt europarådets nivåskala GERS/CEFR.

Matematiktest

Visar på färdigheter inom aritmetik, algebra och funktioner, geometri, statistik och sannolikhetslära, exponentialfunktioner, differential – och integralkalkyl samt trigonometri.

Nivåer från grundläggande till och med Matematik 4.

Naturvetenskap

Visar på färdigheter inom kemi, biologi och fysik för studier på grundskole- eller gymnasienivå.

VAD BEHÖVER NI TESTA?

Våra testkonstruktörer hjälper gärna till att skapa test anpassade efter era behov och önskemål.