Kunskapstest inför studier

Vi erbjuder kunskapstest inför studier inom SFI, grundläggande och gymnasial nivå inom Komvux samt IM och Språkintroduktion på gymnasiet. Testen är datorbaserade och testresultatet redovisas i en testprofil tillsammans med en rekommenderad startnivå.

Engelska

Engelsktestet ger startnivåer från grundläggande engelska till och med Engelska 7. I en testprofil redovisas färdigheter vad gäller läsförståelse, hörförståelse, skriftlig produktion och det talade språket. Utifrån testresultatet kan en säkrare startnivå fastställas inför studier i ämnet.

Svenska

Svensktestet ger startnivåer från grundläggande svenska till och med Svenska 3. I en testprofil redovisas färdigheter vad gäller läsförståelse och skriftlig produktion. Utifrån testresultatet kan en säkrare startnivå fastställas inför studier i ämnet.

Svenska som andraspråk

Testet i svenska som andraspråk ger startnivåer från grundläggande till och med Svenska som andraspråk 3. I en testprofil redovisas färdigheter vad gäller läsförståelse, hörförståelse, skriftlig produktion och det talade språket. Utifrån testresultatet kan en säkrare startnivå fastställas inför studier i ämnet.

Matematik

Matematiktestet ger startnivåer från grundläggande matematik till och med Matematik 4. I en testprofil redovisas nivåer inom aritmetik, algebra och funktioner, geometri samt statistik och sannolikhetslära. På de högre nivåerna även inom exponentialfunktioner, differential – och integralkalkyl samt trigonometri.

SFI

SFI-testet ger startnivåer från SFI B till och med SFI D. I en testprofil redovisas färdigheter vad gäller läsförståelse, skriftlig produktion och muntlig produktion och interaktion. Utifrån testresultatet kan en säkrare startnivå fastställas inför studier i SFI.

NAturvetenskap

Testet används inför studier inom naturvetenskap på grundskolenivå eller gymnasial nivå. Efter testet erhålls en testprofil i kemi, biologi och fysik samt ett sammanställt testresultat på grundskolenivå eller gymnasial nivå.

Test för introduktionsprogrammen

Våra test som används inom IM och Språkintroduktion, är särskilt anpassade för åldersgruppen 15-20 år.

Test som kvalitetsäkrar och utvecklar er verksamhet

Vi är måna om att era elever ska få bästa möjliga vägledning. Därför jobbar vi kontinuerligt med att revidera och vidareutveckla våra test för att kunna ge säkra rekommendationer om rätt startnivå.

Testresultatets användningsområde

 • Behörighetsgivande inför studier inom Komvux/SFI
 • Nivåbestämning inför nationella delkurser
 • Nivåbestämning inför yrkesutbildning/yrkeshögskola
 • Nivåbestämning efter ej avslutad SFI och/eller självstudier
 • Som en del av validering eller särskild prövning
 • Nivåbestämning i skarven mellan gymnasieskola och Komvux
 • Nivåbestämning inför exempelvis fortbildning

Målgrupper

 • Den som vill påbörja studier och inte har betyg i ämnet
 • Den som vill påbörja en yrkesutbildning och inte har den formella behörighet som krävs för utbildningen
 • Den som har ofullständiga betyg från grundskola och/eller gymnasieskola
 • Den som vill pröva sin nivå i ämnet efter studier i annat land, exempelvis engelska eller matematik
 • Den som vill pröva sin nivå efter självstudier
 • Den som vill pröva sin nivå efter studier i ämnet inom annan skolform som exempelvis efter folkhögskolestudier
 • Den som vill fortbilda sig inom sitt yrke, exempelvis inom vården

Vinster med testen

 • Lättare att göra upp en studieplan. Att utgå från en aktuell nivå i det ämne som ska studeras kan ge färre misslyckanden för den studerande.
 • Kortare studietid. Aktuell nivå i testat ämne kan ge kortare väg mot slutmålet, exempelvis när test görs efter självstudier eller studier inom annan skolform.
 • Lättare att individanpassa undervisningen efter test. Testresultatet visar styrkor och svagheter i testat ämne.
 • En statistikfunktion för att följa upp testanvändning och underlätta planering av verksamheten.
 • Möjlighet till överföring av testresultat till andra elevsystem underlättar antagningsprocessen. 
 • Utskick av testresultat per e-post ger testtagaren snabb feedback.

Utprovning och kvalitet

Testen utprovas och kvalitetssäkras kontinuerligt. Kvalitetssäkring har gjorts där resultat från studier i ämnet jämförts med erhållen behörighetsnivå från test. De delar som ingår i testen kvalitetssäkras genom att utprovas, revideras och omarbetas.

Jobbet med att sortera in "okända elever" har blivit väsentligt enklare sedan delkurserna och ert testsystem kom in i bilden!


Anna Stelin, Vuxenutbildningen i Hallsberg