Så funkar testen

Testverktyget är en helt webbaserad molntjänst, vilket innebär att tjänsten inte kräver någon installation eller särskild teknik på den dator som används. Det behövs normalt ingen IT-support på plats hos er för att kunna komma igång med tjänsten.

Se testen in action!

Demofilmerna visar hur det kan se ut när testpersonen genomför ett test. 

OBS! Det du ser i filmerna är inte "riktiga" testuppgifter utan endast demo.

genomföra test

TESTSITUATIONEN 

Testet läggs upp av ansvarig på plats och görs därefter av testpersonen på dator. Datorn rättar läsförståelse och hörförståelse. Våra distanspedagoger bedömer skriven del av testet. Utifrån resultatet av läsförståelse, hörförståelse och skrift rekommenderar distanspedagogen en behörighetsnivå. Testresultat levereras senast nästkommande vardag efter utfört test. Den ansvarige på plats kan komplettera med bedömning av talad nivå och sätter den slutliga behörighetsnivån. Testresultat i form av en tydlig testprofil kan levereras via e-post, pdf eller utskrift.Utrustning

Testen kan anordnas oberoende av lokalens storlek. En dator med tillhörande hörlurar är tillräckligt för att ett test ska kunna läggas upp, genomföras och bedömas. I större skala kan en datasal utnyttjas för testtagare i större eller mindre grupper. 


Administration

Enkelt att administrera eftersom testen snabbt och lätt läggs upp i testsystemet och testtagaren direkt kan logga in för att göra testet. Resultatet presenteras efter avslutat test och en rekommenderad startnivå tas fram. Testresultatet kan sedan skickas från systemet till testtagaren via e-post. Testresultatet kan även överföras till andra datasystem.


Testets delar

Testsystemet skapar ett unikt test för varje testtagare utifrån en bank av uppgifter.


De ingående testdelarna uppdateras och byts ut för att kunna spegla aktuella ämnen och trender i samhället. Varje ny del som läggs in i systemet föregås av en utprovning.


Pedagog på distans

Genom tjänsten Pedagog på distans erhålls en neutral bedömning av skriven text i språk, rekommendation om startnivå och tillgång till distanspedagogernas support. Tjänsten ger minskad administration kring testverksamheten. Våra distanspedagoger är behöriga lärare med lång erfarenhet av undervisning och bedömning av testens målgrupper.


Bedömning

Bedömningskriterierna är framtagna utifrån Skolverkets mål och riktlinjer för ämnet. Den slutgiltiga startnivån sätts av den egna testledaren utifrån testresultatet och distanspedagogens rekommendation.


Säkerhet

För ökad säkerhet i testsituationen används programmet Safe Exam Browser. Programmet, som är gratis, gör så att datorn låses till testet. Detta innebär att användaren inte kan surfa till andra sidor på webben, skriva ut, ta skärmdumpar med mera. 

Ladda hem presentation

Ladda hem en presentation i PDF. Den beskriver det mesta du behöver veta om testens fördelar och användning.